Termeni şi condiţii

INTRODUCERE
Folosirea (vizitarea sau cumpărarea produselor) de pe acest site, implică acceptarea acestor termeni şi condiţii. Pentru folosirea în cele mai bune condiţii a site-ului, se recomandă citirea cu atenţie a termenilor şi condiţiilor.

INTREPRINDEREA FAMILIALA Lorincz Margit (denumită în continuare Lorincz) nr.ord.Reg.com/an: f19/2524/17.12.2003, CIF 21024967, sediul Corund, nr. 751, jud HARGHITA  îşi asumă dreptul de a face modificări ale acestor prevederi fără o altă notificare.

Client – persoana fizică sau persoană juridică care obţine acces pe site, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziţie de către Gardendeco (electronic, telefonic, whatsapp).

Comandă – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Gardendeco şi cumpărător prin care cumpărătorul transmite vânzătorului, prin intermediul site-ului intenţia sa de a achiziţiona bunuri de pe site.

Bunuri – orice produs, inclusiv documentele şi serviciile menţionate în comandă, care urmează a fi furnizate de către Gardendeco, cumpărătorului ca urmare a contractului încheiat.

DREPTURI DE AUTOR, COPYRIGHT
Întregul conţinut al site-ului – imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafica WEB – este proprietatea  Gardendeco şi este apărat de legea drepturilor de autor şi de legile privind proprietatea intelectuală şi industrială. Folosirea fără acordul Gardendeco a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepseşte conform legilor în vigoare.

Gardendeco garantează utilizatorului (client/cumpărător) acces limitat, şi nu îi conferă dreptul de a descărca sau de a modifica parţial sau integral site-ul, de a reproduce parţial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor.

POLITICA DE VÂNZARE ONLINE
Accesul în vederea efectuării unei comenzi îi este permis oricărui client/cumpărător.
Pentru motive justificate Gardendeco îşi rezervă dreptul de a restricţiona accesul clientului/cumpărătorului în vederea efectuării unei comenzi şi/sau la unele din modalitaţile de plată acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activităţii clientului/cumpărătorului pe site, acţiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel Gardendeco.

Comunicarea cu Gardendeco se poate realiza prin interacţiune directă, prin mijloace online (whatsapp, email) sau la datele la secţiunea “Contact”.

Toate preţurile aferente bunurilor prezentate pe site sunt exprimate în lei (RON).

Informaţiile folosite pentru descrierea bunurilor disponibile pe site (imagini etc.) nu reprezinta o obligaţie contractuală din partea Gardendeco, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

DOCUMENTE CONTRACTUALE
Prin înregistrarea unei comenzi pe site, cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic, whatsapp, email) prin care Gardendeco îşi derulează operaţiunile comerciale.

Pentru motive justificate, Gardendeco îşi rezervă dreptul de a modifica cantitatea bunurilor din comandă. Daca modifică cantitatea de bunuri din comandă  va anunţa cumpărătorul (telefonic, whatsapp sau email) şi va returna suma achitată dacă este cazul.

Contractul se consideră încheiat între Gardendeco şi cumpărător în momentul primirii bunurilor de către cumpărător.

COMANDA
Clientul/cumpărătorul poate efectua comenzi pe site, prin adăugarea bunurilor dorite în coşul de cumpărături, urmând a finaliza comanda efectuând plata prin prin transfer bancar sau cash.
Bunul adăugat în coşul de cumpărături, este disponibil pentru achiziţie în măsura în care există stoc disponibil pentru aceasta. Adăugarea unui bun în coşul de cumpărături, în lipsa finalizării comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a bunului respectiv.
Prin finalizarea comenzii cumpărătorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete la data plasării comenzii. Prin finalizarea comenzii, cumpărătorul consimte că  poate să îl contacteze (telefonic, whatsapp, email), în orice situaţie în care este necesară contactarea Gardendeco.

Gardendeco poate anula comanda efectuată de către cumpărător, în urma unei notificări prealabile adresate cumpărătorului (telefonic, whatsapp, email), fără nici o obligaţie ulterioară a vreunei părţi faţă de cealaltă în următoarele cazuri:

 

  • produsele cerute de cumpărător nu există pe stoc.
  • în cazul în care un bun comandat de către cumpărător, nu poate fi livrat de către Gardendeco, acesta din urma va informa cumpărătorul asupra acestui fapt (telefonic, whatsapp,email).


LIVRAREA BUNURILOR
Gardendeco va asigura ambalarea corespunzătoare a bunurilor şi va asigura transmiterea documentelor însoţitoare.

Gardendeco va efectua livrarea bunurilor pe teritoriul României, dar şi în străinătate conform înţelegerii prealabile cu clientul, cheltuielile de transport fiind suportate de cumpărător.

RĂSPUNDERE
Prin crearea, utilizarea şi  plasarea comenzilor pe site, clientul,utilizatorul, cumpărătorul acceptă fără echivoc Termenii si condiţiile site-ului în ultima versiune existentă la data creării contului şi la data plasării comenzii.

GARANŢIE
Gardendeco va asigura ambalarea corespunzătoare a bunurilor atât pentru livrarea cu propriile mijloace de transport cât şi în cazul transportului cu firme de curierat.

În situţia în care Gardendeco livrează bunurile către client/cumpărător, în cazul eventualelor daune schimbă bunurile avariate, rupte şi/sau sparte.

În cazul în care bunurile sunt transportate către client/cumpărător de către firme de curierat, Gardendeco nu răspunde de eventualele avarii, rupturi, spargeri, etc.

În cazul de utilizare necorespunzătoare, Gardendeco nu răspunde de bunurile achiziţionate.

PLATA
Modalitatea de plată sunt specificate în fiecare comandă sau prin notificare prealabilă telefonic.

Gardendeco va emite către cumpărător o factură pentru bunurile livrate, cumpărătorul fiind obligat să furnizeze toate informaţiile necesare emiterii facturii conform legislaţiei în vigoare.

DISPUTE ŞI CONFLICTE
Orice conflict apărut între Tofalvi şi client/cumpărător  se încearcă a fi rezolvat pe cale amiabilă prin înţelegere între cele două părţi.

În cazul în care acest lucru nu este posibil se vor aplica prevederile legale româneşti din acest domeniu, soluţionarea conflictelor  fiind în  competenţa instanţei române.